TP. Thái Nguyên chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức đảng

Duy Phương 13:59, 07/05/2023

Nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trên địa bàn, Đảng bộ TP. Thái Nguyên đã thực hiện nhiều giải pháp, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảng bộ và triển khai xây dựng, kiện toàn, sắp xếp các loại hình TCCSĐ phù hợp, hoạt động hiệu quả.

Đồng chí Dương Thị Thu Hằng (áo hồng), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND TP. Thái Nguyên, dự sinh hoạt Chi bộ tổ dân phố 2 và 12, Đảng bộ phường Phú Xá.
Đồng chí Dương Thị Thu Hằng (áo hồng), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND TP. Thái Nguyên, dự sinh hoạt Chi bộ tổ dân phố 2 và 12, Đảng bộ phường Phú Xá.

Bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, nhất là Đề án số 03-ĐA/TU ngày 15/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên Đảng bộ TP. Thái Nguyên, giai đoạn 2021 - 2025”, hai năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn thành phố đã thực hiện nghiêm túc, nền nếp việc tổ chức sinh hoạt định kỳ hằng tháng. Trong sinh hoạt luôn chú trọng phát huy dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên.

Nội dung sinh hoạt trọng tâm là nghiên cứu, bàn bạc, thống nhất và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống nhân dân và người lao động; giữ vững quốc phòng - an ninh, thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn gắn với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Duy Hội, Phó Bí thư Chi bộ tổ 4, Đảng bộ phường Hương Sơn, cho biết: Trước khi sinh hoạt Chi bộ, cấp uỷ đều họp và chuẩn bị, thống nhất kỹ nội dung sát với thực tế ở địa phương. Trong buổi sinh hoạt, Chi bộ đều thông tin kịp thời cho đảng viên các tin tức thời sự cũng như quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chi bộ luôn tạo không khí dân chủ, cởi mở để các các đảng viên tham gia ý kiến.

Được biết, để nâng cao chất lượng TCCSĐ, năm 2022, Ban Tổ chức Thành uỷ đã tiến hành khảo sát chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, nhằm đề ra hướng khắc phục, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu đề án đã đề ra.

Một trong các giải pháp để nâng cao chất lượng TCCSĐ là tháng 7-2022, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quy định số 09-QĐ/TU về việc dự sinh hoạt chi bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ khu dân cư của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Các đảng bộ cơ sở cũng có kế hoạch phân công các đồng chí cấp ủy viên trực tiếp đi chỉ đạo và thường xuyên dự sinh hoạt với chi bộ để góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ dưới cơ sở. Nhiều đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, các đảng bộ xã, phường khi được hỏi đều chia sẻ: Dự sinh hoạt với chi bộ dưới cơ sở vừa là trách nhiệm theo quy định của Đảng, cũng là cơ hội để mỗi cán bộ lãnh đạo sâu sát với địa bàn, lắng nghe ý kiến, tham khảo các kinh nghiệm và những vấn đề thực tiễn ở cơ sở để phục vụ quá trình công tác của mình.

Đồng chí Giang Hoa Viên, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 12, Đảng bộ phường Phú Xá, đánh giá: Được các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Đảng bộ phường về dự sinh hoạt Chi bộ, chúng tôi thấy rất phấn khởi. Đây là cơ hội để cán bộ, đảng viên chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị những vấn đề vướng mắc ở cơ sở. Chủ trương này rất đúng đắn và hiệu quả, tôi nghĩ cần được duy trì thực hiện thường xuyên hơn.

Đánh giá của Thường trực Thành uỷ cho thấy, quá trình thực hiện Đề án 03-ĐA/TU, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến. Cụ thể, việc tổ chức sinh hoạt chi bộ (thường kỳ, chuyên đề) cơ bản đi vào nền nếp, nội dung sinh hoạt từng bước được đổi mới; trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ trong việc duy trì, chuẩn bị nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng từng bước được nâng lên. Trong các cuộc sinh hoạt chi bộ, đảng viên đều dân chủ, thẳng thắn, cởi mở phát biểu ý kiến.

Bên cạnh đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ thành phố cũng quan tâm xây dựng, kiện toàn, sắp xếp các loại hình TCCSĐ phù hợp, hoạt động hiệu quả. Số lượng TCCSĐ được kiện toàn phù hợp với việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Đối với cấp xã, đến nay, sau khi sáp nhập, toàn thành phố có 401 xóm, tổ dân phố, bảo đảm 100% xóm, tổ dân phố có tổ chức đảng. Tính đến tháng 3-2023, có 353/401 trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên, chiếm tỷ lệ trên 88%.

Với khối các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, hai năm qua, một số chi, đảng bộ đã được sắp xếp, kiện toàn, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, khắc phục tình trạng các tổ chức đảng và đoàn thể trực thuộc nhiều đầu mối và cấp trên khác nhau, giảm bớt được đầu mối TCCSĐ trực thuộc.

Ở tổ chức đảng trong doanh nghiệp, từ năm 2021 đến nay, thành phố cũng đã giải thể, chuyển sinh hoạt cho đảng viên ở một tổ chức đảng, thành lập 3 tổ chức đảng ở doanh nghiệp tư nhân trực thuộc đảng ủy phường, xã.

Sau khi sắp xếp, củng cố, kiện toàn các tổ chức đảng, tính đến tháng 4-2023, Đảng bộ thành phố có 100 TCCSĐ trực thuộc, gồm 75 đảng bộ và 25 chi bộ; 885 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở với tổng số gần 28.000 đảng viên.

Với các giải pháp sát thực và hiệu quả trong quá trình thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU, các TCCSĐ trên địa bàn thành phố cơ bản hoạt động hiệu quả, ngày càng khẳng định được vai trò hạt nhân trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Kết quả đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2021-2022 của Đảng bộ thành phố, có 91-95 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 92,9-95% (vượt chỉ tiêu Đề án đề ra là hằng năm có 85% số TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên); tổng số đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên chiếm 99,78% (vượt 9,78% chỉ tiêu Đề án).