Niềm tin của Nhân dân với Đảng

Văn Hiến 11:16, 29/04/2023

Xây dựng, bồi đắp, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng là thành tố đặc biệt quan trọng, làm nền tảng phát huy sức mạnh của toàn dân tộc. Từ thực tiễn, Đảng ta nhận thức rõ sự thành bại của sự nghiệp cách mạng luôn gắn liền với niềm tin của Nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng. Do vậy, giữ vững niềm tin của Nhân dân với Đảng không chỉ là bài học quý giá mà còn là nhân tố quan trọng quyết định đến sự tồn vong của Đảng.

Nhân dân sẵn sàng hiến cả máu để chung sức cùng Đảng, Nhà nước chiến thắng đại dịch COVID-19.
Nhân dân sẵn sàng hiến những giọt máu quý giá để chung sức cùng Đảng, Nhà nước chiến thắng đại dịch COVID-19.

Đảng viên Nguyễn Văn Việt, quê ở xã Văn Yên (Đại Từ), rất tự hào khi thấy đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân địa phương thay đổi nhanh chóng.

Ông Việt đưa ra ví dụ rất cụ thể: Người dân quê tôi mỗi hộ có mức sống khác nhau, thành viên các gia đình có nghề nghiệp, mức thu nhập khác nhau. Nhưng, điều chung nhất là nhà nào cũng xây dựng được nơi ở chắc chắn, khang trang; mua sắm đồ dùng sinh hoạt đắt tiền, có hộ mua được cả ô tô. Nhất là vào dịp Tết, lễ, làng quê cờ hoa rực rỡ, mọi người thuận hòa, tươi cười, vui vẻ múa hát, góp tiền làm cỗ chung vui…

Đúng như lời đảng viên Nguyễn Văn Việt, ở các vùng quê khác trong tỉnh, như: Phú Bình, Đồng Hỷ hay ngược lên Phú Lương, Định Hóa, Võ Nhai, rồi những đô thị mới như Phổ Yên, Sông Công, nhân dân sống yên bình, no ấm. Một số bản làng cách đây hơn chục năm còn thiếu các công trình kết cấu hạ tầng, nay đã được đầu tư đồng bộ. Mạng điện thoại, cáp viễn thông được đưa về tận hộ dân nên các nhu cầu về thông tin, giải trí được đáp ứng.

Anh Ma Văn Tùng, ở xã Đồng Thịnh (Định Hóa), bộc bạch: Trước đây, vào dịp mưa dầm, việc đi lại ở quê tôi khổ lắm. Đường đất trơn trượt, trẻ nhỏ lấm lem sau mỗi buổi tới trường, xe máy phải cuốn xích quanh lốp mới chở được nông sản ra chợ bán. Giờ đây, đường bê tông nối dài từ đường tỉnh vào tận xóm, rồi tới các hộ. Các gia đình trong xóm tôi đều có xe máy, ti vi, điện thoại thông minh kết nối mạng nên thông tin được cập nhật. Cuộc sống chưa thể nói là giàu có nhưng no đủ, hạnh phúc. Để có được những thành quả này không phải "một sớm, một chiều" mà là cả quá trình Nhân dân ta kiên định đi theo con đường đã được Đảng, Bác Hồ lựa chọn.

Giáo sư Hoàng Chí Bảo khi nói về vai trò lãnh của Đảng đã nhấn mạnh: Thành tựu to lớn của Đảng ta không phải chỉ có kết quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng mà hội tụ đầy đủ là một quốc gia có nền độc lập dân tộc, có vị thế trên trường quốc tế, có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, các vấn đề an sinh xã hội ngày càng tốt đẹp và toàn diện hơn, cộng đồng các dân tộc Việt Nam luôn đoàn kết, thống nhất để vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Ví dụ tiêu biểu như Đảng ta đã lãnh đạo dân tộc Việt Nam chiến thắng đại dịch COVID-19, khiến cả thế giới phải xem trọng...

Đời sống tinh thần của cán bộ, công nhân Mỏ sắt Tiến Bộ (Công ty CP Gang thép Thái Nguyên) luôn được cấp ủy đơn vị quan tâm.
Đời sống tinh thần của cán bộ, công nhân Mỏ sắt Tiến Bộ (Công ty CP Gang thép Thái Nguyên) luôn được cấp ủy đơn vị quan tâm.

Để có được những thành tựu đó, trong suốt 93 năm qua, Đảng ta luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh để lãnh đạo đất nước phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Đặc biệt, Đảng ta luôn chú trọng lãnh đạo thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng được yêu cầu đổi mới. Cùng với đó, các tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên luôn tiên phong, gương mẫu về đạo đức và lối sống, kết hợp hài hòa giữa lợi ích riêng và lợi ích chung.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhắc nhở: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” và “muốn hướng dẫn Nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước". Do vậy, Đảng ta không ngừng xây dựng, hoàn thiện cơ chế phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tạo điều kiện tốt nhất cho Nhân dân tham gia quản lý xã hội; chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống, lợi ích của Nhân dân.

Trong suốt 13 kỳ đại hội, Đảng ta luôn quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc: Mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải thuận lòng dân, xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, chú trọng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, nhất là điều kiện sống, lao động, học tập, sáng tạo, nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe của Nhân dân.

Mặc dù vậy, những hạn chế, yếu kém nảy sinh trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; biểu hiện và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên; sự chống phá của các thế lực thù địch, âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” ngày càng tinh vi, xảo quyệt đã tác động không nhỏ đến niềm tin, tình cảm của Nhân dân đối với Đảng.

Song, Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân với Đảng bằng những chủ trương, đường lối đúng đắn, thiết thực, hiệu quả để đạt được mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.