Thực hiện chặt chẽ công tác cán bộ và quan tâm phát triển đảng viên

Trần Nguyên 18:15, 01/04/2024

Chiều 1-4, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Thái Nguyên.
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên có các đồng chí: Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Trong quý I, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, nỗ lực hoàn thành công việc được giao, cơ bản bảo đảm tiến độ, chất lượng. Một số kết quả nổi bật là: Kịp thời tham mưu công tác nhân sự thường xuyên và đột xuất, trong đó có nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước; tích cực tham mưu triển khai hoạt động của Tiểu ban Điều lệ Đảng, Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng và Ban Chỉ đạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; thường xuyên đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và có một số cách làm hiệu quả trong tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng; kịp thời trao đổi, giải đáp góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất của các cấp ủy, tổ chức đảng...

Cũng tại Hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung Quy định số 137-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; Quy định số 138-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Trong quý II, công tác tổ chức xây dựng Đảng sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai các đề án, nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các tiểu ban phục vụ Đại hội XIV của Đảng và cấp ủy các cấp giao cho; tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về công tác tổ chức xây dựng Đảng; thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ...