Tăng cường hướng dẫn học sinh vận dụng pháp luật trong xử lý tình huống

TNĐT 11:42, 09/03/2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023.

Tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh Trường Tiểu học Chiến Thắng (phường Chùa Hang, TP. Thái Nguyên). Ảnh: T.L
Tuyên truyền về tình huống giao thông thực tế cho học sinh Trường Tiểu học Chiến Thắng (phường Chùa Hang, TP. Thái Nguyên). Ảnh: T.L

Theo đó, toàn Ngành đặt mục tiêu tiếp tục đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong đơn vị, nhà trường; tăng cường lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với các cuộc vận động, hoạt động ngoại khóa và các phong trào thi đua lớn trong năm nay.

Nhiệm vụ trọng tâm của sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố là tăng cường chỉ đạo các nhà trường đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy kiến thức pháp luật tại nhà trường.

Bên cạnh đó, các nhà trường cũng cần tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục, phổ biến pháp luật cho học sinh, tăng cường giải pháp sử dụng công nghệ, hình ảnh trực quan sinh động...

Bộ Giáo dục và Đào tạo giao các sở Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo giáo viên bộ môn chú ý lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, gắn việc giảng dạy và học tập pháp luật với rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh nhằm củng cố kiến thức pháp luật đã học trong chương trình, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong tìm hiểu kiến thức pháp luật và tăng cường vận dụng pháp luật trong xử lý tình huống thực tế.

Cũng trong năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên dạy môn giáo dục kinh tế và pháp luật trong các trường phổ thông, tạo điều kiện để đội ngũ này được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật.