Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên:
100% chương trình đào tạo đại học được công nhận kiểm định chất lượng

Hằng Nga 14:49, 10/03/2023

Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) vừa phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và 11 chương trình đào tạo.

TS. Tạ Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN trao Giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm.
Đại diện Trung tâm KĐCLGD trao Giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

Trong số này, 7 chương trình đào tạo cử nhân sư phạm được công nhận kiểm định chất lượng gồm: Sư phạm Tin học, Địa lý, Tiếng Anh, Tâm lý – Giáo dục, Giáo dục chính trị, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Thể chất và 4 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, gồm: Di truyền học, Hoá vô cơ, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý; Văn học Việt Nam.

Như vậy, đến thời điểm này, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên là trường sư phạm đầu tiên của cả nước có 100% số chương trình đào tạo đại học được công nhận kiểm định chất lượng. Nhà trường đã hoàn thành đánh giá ngoài được công nhận kiểm định chất lượng vòng 2.

Thông qua công tác KĐCLGD giúp Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đánh giá, cải tiến, nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo; phát triển chương trình đào tạo theo hướng mở, liên ngành đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng và xã hội...