Giám sát chặt việc huy động vốn, sử dụng vốn huy động của các chủ dự án bất động sản

Theo HNM 16:55, 04/02/2023

Nhằm kiểm soát, không để xảy ra tình trạng huy động vốn từ người mua nhà một cách trái phép, Bộ Xây dựng đang đề xuất bổ sung các quy định bảo đảm giám sát chặt việc tuân thủ pháp luật trong việc huy động vốn, sử dụng vốn huy động của các chủ đầu tư dự án bất động sản.

Bộ Xây dựng đang đề xuất bổ sung các quy định nhằm kiểm soát chặt việc huy động vốn của chủ đầu dự án bất động sản.
Bộ Xây dựng đang đề xuất bổ sung các quy định nhằm kiểm soát chặt việc huy động vốn của chủ đầu dự án bất động sản.

Theo Bộ Xây dựng, thị trường bất động sản trong thời gian qua đã có bước phát triển mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và người dân.

Tuy nhiên, thị trường cũng bộc lộ một số bất cập, tồn tại, trong đó có việc chủ đầu tư huy động vốn từ người mua nhà khi dự án nhà ở chưa đủ điều kiện huy động vốn; chủ đầu tư thế chấp dự án, bất động sản trong dự án tại tổ chức tín dụng, mặc dù chưa giải chấp nhưng vẫn tổ chức huy động vốn nhằm mục đích bán nhà ở theo hình thức hợp đồng đầu tư góp vốn. Điều này dẫn đến vướng mắc không làm được thủ tục, không bàn giao được giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở cho người mua...

Để hạn chế việc lách luật huy động vốn, kiểm soát để thị trường bất động sản an toàn, ổn định, Bộ Xây dựng cho biết, thời gian qua, các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng các địa phương đã triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh bất động sản, xử lý các vi phạm.

Qua thanh tra và kiểm tra, bên cạnh việc xử lý những sai phạm, các cơ quan có thẩm quyền cũng đã phát hiện một số tồn tại, hạn chế về quản lý thị trường bất động sản và đề nghị các địa phương khắc phục.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đã xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 6/1/2022 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, trong đó bổ sung quy định về hợp đồng theo mẫu trong giao dịch bất động sản.

Hiện nay, Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng đã quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong kinh doanh bất động sản.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng đang chủ trì xây dựng Luật Nhà ở sửa đổi và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi. Dự thảo các Luật sửa đổi chú trọng xây dựng nhóm hệ thống các quy định nhằm quy định đồng bộ, bao quát giữa việc vừa tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi, đồng thời bảo đảm có sự quản lý, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ đúng quy định pháp luật trong việc huy động vốn, sử dụng vốn huy động của các chủ đầu tư dự án bất động sản; quy định về các hình thức huy động vốn, quản lý sử dụng vốn huy động của các chủ đầu tư dự án bất động sản; quy định áp dụng biện pháp bảo đảm trong giao dịch mua bán bất động sản hình thành trong tương lai...