Đại hội đồng cổ đông TNG thông qua nhiều chỉ tiêu quan trọng

Hoàng Cường 12:03, 23/04/2023

Sáng 23-4, tại Chi nhánh TNG Đồng Hỷ, Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để cho ý kiến và thông qua nhiều nội dung quan trọng về hoạt động sản xuất - kinh doanh.

 

Theo đó, năm 2023, TNG dự kiến doanh thu đạt 6.800 tỷ đồng (tương đương cùng kỳ năm 2022); lợi nhuận sau thuế đạt 299 tỷ đồng (tăng 2,73% so với cùng kỳ năm trước); dự kiến chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông tối thiểu 16% vốn điều lệ (trong đó, 8% cổ phiếu, 8% tiền mặt); dự kiến chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2023 là 2,4% lợi nhuận sau thuế.

Để đạt được những mục tiêu này, TNG tiếp tục nâng cao chất lượng các sản phẩm may xuất khẩu cho khách hàng có thương hiệu là những nhà bán lẻ lớn trên thế giới và các hãng thời trang có thương hiệu, uy tín (Nike, ANF, Adidas, Tomtailor...); tập trung triển khai các dự án nghiên cứu chế tạo sản phẩm phục vụ tự động hóa lĩnh vực may mặc; cung cấp, ký kết các hợp đồng phần mềm; tập trung thúc đẩy hoạt động bán và cho thuê đất tại Cụm công nghiệp Sơn Cẩm...

Cổ đông phát biểu.
Cổ đông phát biểu.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung: Báo cáo sản xuất - kinh doanh năm 2022; báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo Ủy ban Kiểm tra; chi trả cổ tức năm 2022; kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2023; kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023...

Năm 2022, doanh thu của TNG đạt mức kỷ lục từ khi thành lập đến nay với 6.772 tỷ đồng (đạt 113% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra); lợi nhuận sau thuế đạt 292 tỷ đồng (vượt 4,6% kế hoạch). TNG cũng được vinh danh Top 10 doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam năm 2022 - lĩnh vực sản xuất. 

Kết thúc quý I/2023, doanh thu tiêu thụ của Công ty đạt 1.335 tỷ đồng, tăng 75 tỷ đồng, tương ứng tăng 6% so với cùng kỳ năm 2022.