Quân khu 1: Tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Quốc Hả (Quân khu 1) 16:19, 01/11/2023

Ngày 1-11, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu, chủ trì Hội nghị. Các đồng chí lãnh đạo trao Bằng khen của Quân khu 1 tặng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam.
Các đồng chí lãnh đạo trao Bằng khen của Quân khu 1 tặng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam.

Báo cáo tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam (giai đoạn 1999-2023) của Quân khu 1 khẳng định: Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai toàn diện Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành theo hướng thiết thực, hiệu quả; cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, định hướng quân nhân, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong tổ chức thực hiện...

Qua đó giúp đội ngũ cán bộ, sĩ quan các cấp có động cơ phấn đấu đúng đắn, tích cực, chủ động học tập, nghiên cứu nâng cao nhận thức, kiến thức về Luật Sĩ quan, các quy định, hướng dẫn thi hành Luật; từng sĩ quan thực hiện nghiêm quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm, không ngừng trưởng thành, tiến bộ.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận về những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện Luật Sĩ quan; xác định các giải pháp thực hiện và đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước quan tâm hơn nữa đến công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội; sửa đổi, điều chỉnh quy định về độ tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan và một số văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành...

Nhân dịp này, Quân khu 1 đã tặng Bằng khen cho 23 tập thể và 23 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam.