Tân Cương đủ điều kiện đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu

Chung An 18:17, 09/12/2022

Ngày 9-12, UBND TP. Thái Nguyên tổ chức Đoàn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu của xã Tân Cương.

Xã Tân Cương hiện có 11 sản phẩm chè được xếp hạng, trong đó có 10 sản phẩm OCOP đạt 4 sao, 1 sản phẩm đạt 5 sao, góp phần hoàn thành 1 trong 3 tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trong lĩnh vực nổi trội về Sản xuất mang giá trị đặc trưng của địa phương.
Tân Cương hiện có 11 sản phẩm chè được xếp hạng OCOP, góp phần hoàn thành 1 trong 3 tiêu chí xã NTM kiểu mẫu trong lĩnh vực nổi trội về sản xuất mang giá trị đặc trưng của địa phương.

Xã Tân Cương được công nhận đạt chuẩn NTM từ năm 2015. Năm 2020, xã được UBND tỉnh công nhận đạt các tiêu chí NTM nâng cao. Đến năm 2022, Tân Cương tiếp tục đăng ký thực hiện xã NTM kiểu mẫu.

Theo đó, xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân cùng chung tay thực hiện. Địa phương đã huy động được trên 30 tỷ đồng để đầu tư xây dựng đường giao thông, công trình thủy lợi; cải tạo, sửa chữa nhà lớp học, chợ; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho người dân… 

Hiện nay, thu nhập bình quân trên địa bàn xã đạt 53,3 triệu đồng/người/năm (năm 2021 đạt trên 47 triệu đồng/người/năm); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,53%; 100% người dân được tiếp cận dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến xã, được sử dụng nguồn điện lưới thường xuyên, an toàn…

Qua rà soát, trong 19 tiêu chí NTM kiểu mẫu, Tân Cương đã đạt 18 tiêu chí với số điểm tuyệt đối, tiêu chí về Môi trường và An toàn thực phẩm đạt 13/14 điểm. Riêng tiêu chí xã NTM kiểu mẫu trong lĩnh vực nổi trội về sản xuất mang giá trị đặc trưng của địa phương, Tân Cương đạt cả 3 chỉ tiêu theo quy định. Tổng điểm qua đánh giá của địa phương là 97,5/100 điểm.

Tại buổi kiểm tra, đánh giá, các thành viên trong Đoàn đã nhất trí với số điểm tự chấm của xã và đề nghị địa phương bổ sung, hoàn thiện các minh chứng cho từng tiêu chí; phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan của TP. Thái Nguyên hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào đầu năm 2023.