Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Triển khai nhiệm vụ năm 2023

Phạm Ngọc Chuẩn 12:02, 06/01/2023

Ngày 6/1, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đến dự có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, cùng 245 đảng viên sinh hoạt tại 7 chi bộ, 3 đảng bộ bộ phận trực thuộc. 

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022.
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022.

Năm 2022, Đảng ủy Sở tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trên 4 lĩnh vực: Văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ đề ra.

Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các kế hoạch và tổ chức hiệu quả hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh.

Lĩnh vực thể thao đạt thành tích xuất sắc tại Segame 31 và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Hoạt động du lịch có khởi sắc sau khi mở cửa lại. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa có hơn 309.000 hộ, hơn 2.000 xóm, tổ dân phố đạt tiêu chí văn hóa…

Về kết quả thi đua, có 4 chi bộ, đảng bộ bộ phận, chi bộ thuộc đảng bộ bộ phận và 47 đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ… Đảng bộ Sở và 3 đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, xây dựng Đảng được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã khen thưởng.

Năm 2023, Đảng ủy Sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tạo sự đoàn kết thống nhất và phát huy dân chủ trong Đảng; nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình mới.