Bàn giải pháp thu ngân sách năm 2023

Việt Bắc 16:18, 01/03/2023

Ngày 1-3, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương liên quan để nghe báo cáo tiến độ và bàn giải pháp thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, kế hoạch năm 2023, số thu tiền sử dụng đất của tỉnh là 4.800 tỷ đồng, tiền thuê đất là 700 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 2, cơ quan Thuế thu tiền sử dụng đất ước đạt 133 tỷ đồng, bằng 2,8% dự toán năm và tương đương 15,7% so với cùng kỳ năm 2022; thu tiền thuê đất ước đạt 21 tỷ đồng, bằng 3% dự toán tỉnh giao, bằng 96% so với cùng kỳ. 

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã báo cáo tiến độ triển khai các dự án thu tiền sử dụng đất và các dự án thu tiền thuê đất một lần; những khó khăn, vướng mắc cũng như phương hướng, giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu thu năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến yêu cầu các huyện, thành phố thực hiện thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất như đã cam kết, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu năm 2023. Để làm được điều này, theo đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cần đẩy nhanh tiến độ lập, hoàn thiện hồ sơ đề xuất các dự án đầu tư khu dân cư, khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn, báo cáo cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy định để tạo nguồn lực cho địa phương đầu tư phát triển; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan xây dựng phương án giá đất đảm bảo tiến độ, tuân thủ đúng quy định.

Riêng đối với Cục Thuế tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao cho đơn vị thông báo và đôn đốc kịp thời việc thu tiền sử dụng đất phát sinh phải nộp vào ngân sách Nhà nước; chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố thực hiện các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ đối với tiền sử dụng đất theo quy định. Đối với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cần chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành thu tiền thuê đất đối với các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Sông Công II theo quy định…