Đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Nhiều ý kiến chất lượng, sát thực tiễn

Dương Hưng 15:31, 03/03/2023

Ngày 3-3, tại UBND phường Trưng Vương (TP. Thái Nguyên), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị khảo sát việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

 

Tham dự có các đại biểu Quốc hội: Nguyễn Lâm Thành, Phó Trưởng Ban Dân tộc của Quốc hội; Hoàng Anh Công, Phó Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội; Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; Lý Văn Huấn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.  

Theo báo cáo của UBND TP. Thái Nguyên, đến nay việc triển khai lấy ý kiến trên địa bàn TP. Thái Nguyên cơ bản đảm bảo tiến độ từ cấp xã, phường đến các phòng, ban, đơn vị. Thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp và 32 phường, xã đăng tải nội dung xin ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên nhiều phương tiện, nền tảng.

Qua các hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, tổ chức hội nghị, hội thảo đã có trên 500 lượt ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), về các nội dung như: Bố cục dự thảo Luật cần logic và hợp lý hơn; làm rõ thêm một số từ, cụm từ chuyên ngành trong các điều; trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; hộ gia đình sử dụng đất; quyền và trách nhiệm của Nhà nước, công dân đối với đất đai; công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất; giá đất và xác định giá đất…

Tại Hội nghị, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn TP. Thái Nguyên. Các ý kiến đóng góp có chất lượng cao, sát thực tiễn. Đó là cơ sở quan trọng để Đoàn tổng hợp và phát biểu tại kỳ họp Quốc hội gần nhất…