Nắm bắt tình hình bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai

Thu Nga 15:03, 24/05/2023

Tiếp tục chương trình khảo sát tình hình dân cư sinh sống ở nơi thường xuyên xảy ra thiên tai, có nguy cơ xảy ra thiên tai cần phải bố trí, sắp xếp trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến nay, ngày 23-5, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành khảo sát tại TP. Phổ Yên. 

Đoàn khảo sát tại Dự án xây dựng Khu tái định cư tập trung vùng thiên tai có nguy cơ sạt lở bờ sông và ngập úng xã Tân Phú (nay là phường Tân Phú), TP. Phổ Yên.
Đoàn khảo sát tại Dự án xây dựng Khu tái định cư tập trung vùng thiên tai có nguy cơ sạt lở bờ sông và ngập úng xã Tân Phú (nay là phường Tân Phú), TP. Phổ Yên.

Dự án xây dựng Khu tái định cư tập trung vùng thiên tai có nguy cơ sạt lở bờ sông và ngập úng xã Tân Phú (nay là phường Tân Phú) có 33 hộ được UBND TP. Phổ Yên phê duyệt đủ điều kiện di dời từ khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng ra khu tái định cư mới và hiện đã cơ bản ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, đến nay các hộ dân vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Khu tái định cư; chưa được lắp đặt và sử dụng hệ thống nước sạch tập trung; chưa được chi trả chế độ, chính sách hỗ trợ di dời đến nơi ở mới. 

Đối với Dự án công trình sửa chữa, khắc phục kè Soi Quýt, xã Tiên Phong (nay là phường Tiên Phong), chiều dài thực hiện gần 1,1km, có tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng. Đến nay, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức lựa chọn nhà thầu và trao hợp đồng xây lắp; đang chỉ đạo nhà thầu chuẩn bị các điều kiện để tiến hành khởi công Dự án, phấn đấu hoàn thành trong tháng 4-2024.

Kết quả khảo sát sẽ được Đoàn tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo quy định.