Phiên họp thứ 22 UBND tỉnh: Quan tâm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh

Thu Hằng 14:38, 09/05/2023

Sáng 9-5, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì Phiên họp toàn thể lần thứ 22 của UBND tỉnh để thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5-2023; cho ý kiến về một số nội dung UBND tỉnh trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Dự Phiên họp có đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

Có 6 nội dung được xem xét, thảo luận tại Phiên họp, gồm: Đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), nâng cao năng lực cạnh tranh của DN giai đoạn 2021-2025; Đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025; Báo cáo kết quả bổ sung Chương trình phát triển đô thị bao gồm cả xây dựng thị trấn trung tâm các huyện đạt tiêu chí đô thị loại IV, gồm: Phú Bình, Đồng Hỷ, Phú Lương, Võ Nhai, Định Hóa; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN hội nhập quốc tế”; Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Theo dự thảo báo cáo tại Phiên họp, trong tháng 4, các chỉ tiêu phát triển KT-XH của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tuy nhiên, do chịu nhiều ảnh hưởng của kinh tế, chính trị thế giới nên một số chỉ tiêu chưa đảm bảo tốc độ tăng trưởng bình quân trong năm cũng như kỳ vọng đặt ra. Cụ thể:  Chỉ số sản xuất toàn ngành Công nghiệp tháng 4 tăng 1,25% so với tháng trước, tăng 1,41% so với cùng kỳ năm 2022, tính chung 4 tháng tăng 4,54% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đạt 5.248,7 tỷ đồng, giảm 26,9% so với cùng kỳ, bằng 26,2% dự toán năm. Tổng giá trị xuất khẩu 4 tháng đạt 9,775 tỷ USD, giảm 16,3% so với cùng kỳ, bằng 27,9% kế hoạch năm. Giải ngân kế hoạch vốn giao năm 2023 được 1.261/7.863 tỷ đồng, đạt 16% kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao…

Tại Phiên họp, thành viên UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành có nhiều trao đổi, thảo luận vào các nội dung, trong đó tập trung đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn, tồn tại trong thực hiện các chỉ tiêu KT-XH, như: Quan tâm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (DN); triển khai đầy đủ các chính sách ưu đãi thuế, tín dụng cho DN; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án; tiếp tục làm tốt công tác thu hút đầu tư…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp.

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm nay, việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Trong khi đó, một số chỉ tiêu những tháng qua chưa đảm bảo kế hoạch đề ra. Vì vậy, những tháng cuối năm, các sở, ngành, địa phương cần phải nỗ lực, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện các nhiệm vụ. Chủ động, kịp thời ứng phó, xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh, những vấn đề mới. Khắc phục ngay tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm tại mỗi cơ quan, đơn vị. Tiếp tục quan tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công,  thủ trưởng đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ…