Triển khai Tổ xung kích hỗ trợ thực hiện Đề án 06

Triệu Huấn (Công an tỉnh) 12:00, 05/06/2023

Nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ cài đặt định danh điện tử cho nhân dân, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã thành lập Tổ xung kích hỗ trợ thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tổ xung kích hướng dẫn cài đặt phần mềm VneID cho học sinh, sinh viên trên địa bàn
Tổ xung kích hướng dẫn cài đặt ứng dụng VneID cho học sinh, sinh viên trên địa bàn

Theo đó, Tổ xung kích ở Công an tỉnh gồm các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an tỉnh; ở công an các huyện, thành phố cũng thành lập các tổ xung kích cơ sở.

Với phương châm “Khẩn trương, khoa học, sáng tạo và nhân văn”, các tổ xung kích có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt ứng dụng VNeID và tài khoản định danh điện tử mức độ 1 trong cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, THPT trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị của chuyển đổi số đối với đời sống xã hội, cũng như việc cài đặt định danh điện tử và hướng dẫn cách thức cài đặt trên các nền tảng mạng xã hội được phép sử dụng.

Đến hết ngày 1/6/2023, các tổ xung kích đã phối hợp với công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt ứng dụng VneID tại 14 trường THPT, với 1.400 cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia. Trong đó, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức triển khai tại 5 trường; công an các huyện, thành phố triển khai tại 9 trường.

Từ nay đến ngày 15/6/2023, lực lượng đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt ứng dụng VNeID và tài khoản định danh điện tử mức độ 1 tới hơn 30 trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, THPT trên địa bàn.