Thái Nguyên lần đầu thực hiện phiên giải trình, giám sát theo Nghị quyết của Quốc hội

Thúy Hằng - Lăng Khoa 15:09, 30/10/2023

Ngày 30-10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình, giám sát (GT,GS) kết quả thực hiện một số kiến nghị tại nghị quyết giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh và kết luận, kiến nghị giám sát của Thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh.

Quang cảnh phiên giải trình, giám sát.
Quang cảnh phiên giải trình, giám sát.

Các đồng chí: Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì phiên GT, GS. Tham dự có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên giải trình, giám sát.
Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên giải trình, giám sát.

Đây là lần đầu tiên HĐND tỉnh tổ chức GS chuyên đề và phiên GT,GS theo Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.

Để chuẩn bị cho phiên GT,GS, Thường trực HĐND tỉnh đã thành lập 2 tổ khảo sát trực tiếp đối với 11 sở, ngành, địa phương. Theo kết quả khảo sát, HĐND tỉnh đã kiến nghị với UBND tỉnh 68 nội dung, kiến nghị với các cơ quan Tư pháp 18 nội dung. 100% các kết luận, kiến nghị đều được UBND tỉnh và các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện.

Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu tại phiên giải trình, giám sát.
Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu tại phiên giải trình, giám sát.

Đối với 68 kiến nghị, kết luận chuyển đến UBND tỉnh, UBND cấp huyện và các sở, ban, ngành, UBND tỉnh đã tách thành 81 kiến nghị, kết luận. Cụ thể, có 69/81 kiến nghị, kết luận đã được UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết xong và đưa vào nhiệm vụ thực hiện thường xuyên, bằng 85%; 12/81 kiến nghị, kết luận đang được giải quyết, bằng 15%. Đối với kết quả thực hiện các kiến nghị, kết luận của các cơ quan tư pháp đã giải quyết xong 14/16 kiến nghị, bằng 87,5%; 2/16 kiến nghị đang được giải quyết, bằng 12,5%.

Lãnh đạo các sở, ngành giải trình một số nội dung trình tại phiên giải trình, giám sát.
Lãnh đạo các sở, ngành giải trình một số nội dung tại phiên giải trình, giám sát.

Tại phiên GT,GS, lãnh đạo các sở, ngành đã tập trung làm rõ 3 nhóm vấn đề về lĩnh vực quản lý đất đai; văn hóa - xã hội và thực hiện các chính sách dân tộc. Các giải trình đã làm rõ việc chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của một số chủ đầu tư các dự án; công tác quản lý và sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao xóm, tổ dân phố; khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện các dự án khu tái định cư tập trung; việc xử lý, giải quyết tồn tại, hạn chế của các công trình nước sinh hoạt tập trung nông thôn… (lược ghi nội dung giải trình được tải đăng trên Báo Thái Nguyên điện tử).

Các đại biểu tham gia thảo luận một số nội dung tại phiên giải trình, giám sát.
Các đại biểu tham gia thảo luận một số nội dung tại phiên giải trình, giám sát.

Phát biểu tại phiên GT,GS, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Xuân Trường đã thống nhất các nội dung, đặc biệt là những hạn chế, tồn tại đã được các đại biểu HĐND tỉnh chỉ ra tại phiên GT,GS. Đồng chí nhấn mạnh thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đề ra các giải pháp, xác định lộ trình khắc phục những hạn chế, tháo gỡ khó khăn, tồn tại nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau giám sát.

Các đại biểu tham gia thảo luận một số nội dung tại phiên giải trình, giám sát.
Các đại biểu tham gia thảo luận một số nội dung tại phiên giải trình, giám sát.

Phát biểu kết luận phiên GT,GS, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hoàng Sơn đánh giá cao nội dung báo cáo giải trình cũng như các nội dung trao đổi tại phiên GT,GS. Đồng chí cho rằng qua phiên GT,GS đã làm rõ những nội dung liên quan đến cấp tỉnh, cấp huyện và trách nhiệm cá nhân trong giải quyết các công việc.  

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hoàng Sơn phát biểu kết luận tại phiên giải trình, giám sát.
Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hoàng Sơn phát biểu kết luận tại phiên giải trình, giám sát.

Để giải quyết tốt các nội dung chỉ ra, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thuộc tỉnh và UBND cấp huyện thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của HĐND tỉnh và các cơ quan của HĐND tỉnh để kịp thời giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Cùng với đó, kiên quyết thu hồi, xử lý nghĩa vụ tài chính theo kết luận của thanh tra, kiểm toán đối với các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định của pháp luật. Khẩn trương xây dựng, phê duyệt phương án sử dụng đất có nguồn gốc từ đất nông, lâm trường quốc doanh trả lại địa phương, cũng như sớm ban hành quy chế sử dụng nhà văn hóa, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với nhà văn hóa, khu thể thao xóm, tổ dân phố…

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các kết luận, kiến nghị của HĐND tỉnh và các cơ quan của HĐND tỉnh.