Xây dựng nông thôn mới ở Định Hóa: Không dễ hoàn thành mục tiêu lớn

Nguyễn San 00:00, 17/02/2023

Tỉnh Thái Nguyên đang tập trung nguồn lực để xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) trong năm nay. Quyết tâm của cả tỉnh và huyện để vượt qua những rào cản lớn của một địa phương khó khăn nhất nhì tỉnh như Định Hóa là không hề nhỏ. Tuy nhiên, hiện nay một số tiêu chí quan trọng để về đích NTM của huyện miền núi này còn ở mức thấp, trong khi nguồn lực hạn chế, thời gian không còn nhiều...  

Trung tâm huyện Định Hóa. Ảnh TL
Trung tâm huyện Định Hóa. Ảnh TL

Để xây dựng Định Hóa đạt chuẩn NTM, từ năm 2022, tỉnh Thái Nguyên đã được nhiều tập đoàn, doanh nghiệp cam kết ủng hộ nguồn lực triển khai thực hiện. Trong đó, một số tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp đã sớm có hoạt động hỗ trợ như: Tập đoàn Sun Group, Công ty CP Vinhomes (Tập đoàn Vingroup), Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

Đến nay, huyện Định Hoá đã cơ bản đạt 6/9 tiêu chí, gồm: Quy hoạch; Thủy lợi và phòng, chống thiên tai; Điện; Y tế - Văn hóa - Giáo dục; Chất lượng môi trường sống; Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công. Còn 3 tiêu chí chưa đạt là: Giao thông; Kinh tế; Môi trường. Đây được xem là các tiêu chí khó về đích nhất đối với địa phương vì cần một nguồn lực lớn, không phải một sớm, một chiều có thể làm được.

Mặc dù huyện Định Hoá đã xây dựng Đề án với tổng nguồn vốn dự kiến gần 2.000 tỷ đồng, nhưng thực tế đến nay mới xác định được số vốn trên 1.370 tỷ đồng, trong đó một số nguồn vốn giảm nhiều so với dự kiến ban đầu.

Cụ thể, nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia của Trung ương phân bổ đã giảm trên 177 tỷ đồng so với dự kiến; nguồn hỗ trợ đầu tư từ các ban, bộ, ngành, cơ quan, doanh nghiệp Trung ương khoảng 700 tỷ đồng, đến nay mới xác định được gần 50%.

Ngoài ra, do là huyện miền núi, kinh tế phát triển chậm, nội lực yếu, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn cao, đặc biệt là ở 11 xã chưa đạt chuẩn NTM và 3 xã đặc biệt khó khăn, nên việc đối ứng thực hiện các công trình, dự án xây dựng NTM gặp rất nhiều trở ngại.

Mặc dù Đề án đã được Chủ tịch Quốc Hội nhất trí, Văn phòng Quốc hội, các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương giúp đỡ, nhiều doanh nghiệp ủng hộ, nhưng đến nay vẫn còn một số nhà tài trợ đã cam kết, thống nhất nội dung hỗ trợ nhưng chưa triển khai thực hiện, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành các tiêu chí đề ra.

Chính vì thế, tỉnh Thái Nguyên đang đề nghị Trung ương quan tâm bố trí nguồn vốn hỗ trợ huyện Định Hoá khoảng 170 tỷ đồng để xây dựng 2 tuyến đường quan trọng góp phần hoàn thành tiêu chí Giao thông đó là tuyến Quy Kỳ - Linh Thông - Lam Vỹ - Tân Thịnh và tuyến Bảo Cường - Đồng Thịnh - Định Biên.

Ngoài ra, tỉnh cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm phân bổ thêm nguồn lực từ ngân sách Trung ương (vốn dự phòng, vốn vượt thu, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia...) để giúp ATK Định Hoá hoàn thành mục tiêu lớn đúng hẹn.

Được biết, năm 2023, tỉnh Thái Nguyên cũng bố trí trên 195 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển để hỗ trợ huyện Định Hoá, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp thống nhất hỗ trợ huyện khoảng 17.000 tấn xi măng phục vụ xây dựng NTM.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, nhiệm vụ của tỉnh, huyện trong năm nay còn khá nặng nề: Hoàn thành xây dựng 6 xã vùng khó khăn đạt chuẩn NTM (gồm: Tân Thịnh, Quy Kỳ, Linh Thông, Bảo Linh, Lam Vĩ, Bình Thành) và xây dựng 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (gồm: Sơn Phú, Phú Đình và Kim Phượng). Ngoài ra, còn phải hoàn thành xây dựng thị trấn Chợ Chu (huyện lỵ) đạt chuẩn đô thị văn minh...

Hy vọng rằng, cùng với nguồn lực địa phương, sự quyết tâm của cấp uỷ, chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân và sự đồng hành hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, huyện Định Hoá sẽ hoàn thành mục tiêu lớn đề ra.