Lấy trên 610 mẫu quan trắc môi trường lao động

Tùng Lâm 16:47, 09/04/2023

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tiến hành quan trắc môi trường lao động tại 6 cơ sở, tăng 1 cơ sở so với cùng kỳ năm trước; tiến hành lấy trên 610 mẫu quan trắc môi trường lao động, tăng hơn 89% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty TNHH Young Diecasting Vina (Khu công nghiệp Điểm Thụy) phối hợp với Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động.
Công ty TNHH Young Diecasting Vina (Khu công nghiệp Điểm Thụy) phối hợp với Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động.

Hiện nay, đã có 4 cơ sở được trả mẫu quan trắc môi trường lao động với 198 mẫu, trong đó 168 mẫu đạt QCVN; 15 mẫu không đạt QCVN (6 mẫu tiếng ồn, 9 mẫu bụi).

Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thường niên của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, nhằm thu thập, đánh giá, phân tích các chỉ tiêu đo lường từ yếu tố môi trường lao động tại các vị trí làm việc của người lao động. Đồng thời đưa ra biện pháp xử lý, ứng phó kịp thời với các chỉ tiêu vượt mức giảm thiểu tác hại đến sức khỏe của người lao động và phòng, chống bệnh nghề nghiệp.