Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả phong trào nông dân

Chung An 12:42, 30/05/2023

Trong hai ngày (29 và 30-5), Hội Nông dân TP. Thái Nguyên tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Lãnh đạo TP. Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028.
Lãnh đạo TP. Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội Nông dân TP. Thái Nguyên có 32 cơ sở hội, 282 chi hội, với hơn 23.400 hội viên. Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân thành phố lần thứ X đề ra.

Cụ thể: 100% cán bộ, hội viên được nghiên cứu, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Hội; kết nạp mới 2.385 hội viên (vượt 90,8% so với chỉ tiêu Nghị quyết); vận động hội viên đóng góp vào Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố được hơn 1 tỷ đồng (vượt 40%); hằng năm, 68% hội viên đăng ký danh hiệu thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” (vượt 8%), trong đó có 57% số hộ đạt danh hiệu (vượt 2%); giá trị sản phẩm trên đất trồng trọt đạt 154,8 triệu đồng/ha (vượt 6,8%)...

Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân TP. Thái Nguyên đề ra mục tiêu tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong phát triển nông nghiệp và phong trào nông dân; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân...

Đại hội đã bầu 27 ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân TP. Thái Nguyên khóa mới; bầu 31 đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Vũ La Hoàng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân TP. Thái Nguyên nhiệm kỳ 2023-2028.