Phổ Yên nỗ lực giảm nghèo bền vững

Hải Hằng 08:35, 08/06/2023

Thời gian qua, 100% hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn TP. Phổ Yên đều được tiếp cận với các dịch vụ xã hội, chính sách hỗ trợ như tín dụng ưu đãi, bảo hiểm y tế, giáo dục, nhà ở, đào tạo nghề... Thông qua nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và sự giúp sức của cộng đồng, số hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn liên tục giảm qua các năm.

Nhờ sự hỗ trợ của TP. Phổ Yên, các đoàn thể, xã Vạn Phái, gia đình bà Nguyễn Thị Phượng, xóm Tân Hòa, xã Vạn Phái đã có ngôi nhà kiên cố để ở.
Được sự hỗ trợ của TP. Phổ Yên, các tổ chức đoàn thể và xã Vạn Phái, gia đình bà Nguyễn Thị Phượng, ở xóm Tân Hòa, đã xây dựng được ngôi nhà mới kiên cố.

Theo kết quả rà soát năm 2021, trên địa bàn TP. Phổ Yên còn 2,81% hộ nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo là 3,55%. Năm 2022, thành phố đề ra mục tiêu giảm 0,35% hộ nghèo.

Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả, thành phố đã rà soát, giao chỉ tiêu giảm nghèo cho các xã, phường và triển khai nhiều chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn. 

Trước tiên, thành phố thực hiện rà soát, phân loại hộ nghèo, cận nghèo, xác định nguyên nhân dẫn đến nghèo. Theo đó, số hộ nghèo có thành viên là người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng là 11 hộ; hộ thiếu việc làm là 708 hộ; hộ có người phụ thuộc 560 hộ; thiếu hụt dinh dưỡng 37 hộ; thiếu bảo hiểm y tế 1.045 hộ; thiếu hụt nhà ở 337 hộ; thiếu phương tiện tiếp cận thông tin 298 hộ; hộ nghèo dân tộc thiểu số 229 hộ; hộ nghèo không có khả năng lao động 392 hộ. 

Căn cứ vào kết quả rà soát, phân loại và nhu cầu thực tiễn, thành phố đã đưa ra các giải pháp hỗ trợ phù hợp với từng gia đình, xóm, tổ dân phố, như: Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, dạy nghề gắn với tạo việc làm cho người lao động, miễn giảm học phí, hỗ trợ bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh, hỗ trợ về nhà ở, cho vay vốn phát triển kinh tế... Nhờ đó, số hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn đã giảm mạnh.

Tính đến ngày 31/12/2022, TP. Phổ Yên còn 983 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,25% (giảm 248 hộ so với năm 2021, tương đương 0,57%; so với kế hoạch thành phố giao đạt 162,86%, so với kế hoạch tỉnh giao đạt 228%). Số hộ cận nghèo giảm còn 1.319 hộ, chiếm tỷ lệ 3,02% (giảm 230 hộ so với năm 2021, tương đương 0,53%; bằng 120,45% kế hoạch tỉnh giao).

Theo ông Đồng Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND TP. Phổ Yên: Các giải pháp hỗ trợ đa dạng đã được thành phố thực hiện qua nhiều năm và đem lại kết quả rất tốt. Mỗi năm, Phổ Yên giảm hàng trăm hộ nghèo, cuộc sống của các hộ cận nghèo cũng được cải thiện đáng kể. Ngoài vốn từ Chương trình giảm nghèo bền vững, thành phố còn vận động thêm các nguồn khác để hỗ trợ người nghèo.

Năm 2023 là năm thứ hai thực hiện Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Tổng nguồn vốn dành cho chương trình giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 của TP. Phổ Yên là trên 5,7 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương trên 4,1 tỷ đồng, ngân sách địa phương trên 600 triệu đồng.

Riêng Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo có tổng kinh phí trên 2,4 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương trên 2,1 tỷ đồng, ngân sách địa phương trên 300 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, TP. Phổ Yên đã triển khai nhiều mô hình giảm nghèo mang lại hiệu quả cho người dân. Đơn cử như Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố đang triển khai mô hình “vỗ béo bò thịt” với tổng kinh phí trên 1,1 tỷ đồng tại 2 phường Tiên Phong, Tân Phú và các xã Phúc Thuận, Phúc Tân, Thành Công.

Cùng với đó, để hỗ trợ việc làm cho người dân, UBND TP. Phổ Yên đã tổ chức Ngày hội việc làm, kết nối khởi nghiệp hằng năm. Ngày hội đã thu hút hàng nghìn lượt lao động tham gia, với hàng chục nghìn vị trí tuyển dụng. Thông qua hoạt động này đã hỗ trợ kết nối việc làm, hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp cho người dân trên địa bàn.

Từ thực tế triển khai có thể thấy, công tác giảm nghèo đã được cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương của TP. Phổ Yên quan tâm đặc biệt. Phong trào “Ngày vì người nghèo” do Ủy ban MTTQ phát động và phong trào tham gia giảm nghèo của các tổ chức hội, đoàn thể thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của nhiều cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp và tổ chức xã hội. Nhờ đó, các hộ nghèo, cận nghèo đã được hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ, hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội được tăng cường đầu tư, đời sống của người nghèo từng bước được cải thiện.