Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho hơn 200 cán bộ Đoàn

Thu Nga 15:42, 16/11/2023

Ngày 16-11, Tỉnh đoàn tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023. Tham dự có hơn 200 cán bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh; đoàn viên, thanh niên có mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu.

 

Học viên tham gia lớp tập huấn được truyền đạt các chuyên đề: Đổi mới tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị; Nâng cao vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; Hướng dẫn Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; Hướng dẫn lập hồ sơ đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

Lớp tập huấn nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên, những ý tưởng sáng tạo của thanh niên trong việc tuyên truyền, phối hợp thực hiện các hoạt động xây dựng nông thôn mới và thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tại địa phương.