Đại Từ: Trên 20 tỷ đồng đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thu Huyền 19:37, 01/03/2023

Chiều 1-3, Đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh có buổi làm việc với UBND huyện Đại Từ để nắm bắt tình hình triển khai Chương trình mục tiêu uốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.

Các dự án hỗ trợ góp phần giúp đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở huyện Đại Từ ngày càng được nâng lên.
Các dự án hỗ trợ góp phần giúp đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở huyện Đại Từ ngày càng được nâng lên.

Theo báo cáo của huyện Đại Từ, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2022, địa phương được giao trên 23 tỷ đồng để triển khai các dự án. Trong đó, ngân sách Trung ương là gần 20,3 tỷ đồng; ngân sách địa phương là trên 2,8 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện nêu ra một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai Chương trình, như: Do chưa có định mức cụ thể hỗ trợ về đất ở, nhà ở, đất sản xuất nên huyện không có cơ sở để rà soát hộ thiếu đất sản xuất và thực hiện phân bổ nguồn bốn cho các xã thực hiện; việc giải ngân nguồn vốn còn gặp nhiều khó khăn…

Năm 2023, tổng nguồn vốn phân bổ để thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện Đại Từ là trên 20 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương là trên 17,5 tỷ đồng; ngân sách tỉnh hỗ trợ là trên 1,7 tỷ đồng; số còn lại là ngân sách huyện.

Từ nguồn vốn này, huyện dự kiến tập trung triển khai các dự án: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi; đầu tư tạo sinh kế, phát triển KT-XH nhóm dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn…