Lấy ý kiến đoàn viên phục vụ Diễn đàn Người lao động 2023

Theo HNM 15:56, 10/07/2023

Ngày 10-7, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam cho biết đang tổ chức lấy ý kiến của đoàn viên, người lao động (NLĐ) về các dự án luật liên quan NLĐ và tổ chức Công đoàn. Việc lấy ý kiến lần này góp phần bảo đảm tính khả thi sau khi các dự án luật được ban hành, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội nắm bắt đời sống người lao động quận Cầu Giấy.
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội nắm bắt đời sống người lao động quận Cầu Giấy.

Theo đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của NLĐ đối với Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn; tổ chức lấy ý kiến NLĐ về những bất cập của chế độ, chính sách hiện hành liên quan NLĐ và tổ chức Công đoàn; ý kiến của NLĐ góp ý vào các dự án luật có liên quan, trong đó có Luật Công đoàn; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Nhà ở; Luật Việc làm; Luật An toàn, vệ sinh lao động...

Tổng LĐLĐ Việt Nam lưu ý việc tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của công nhân - lao động được gửi về Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam. Trên cơ sở đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ phối hợp với Quốc hội tổ chức Diễn đàn NLĐ năm 2023 với chủ đề "Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến NLĐ và Công đoàn" với sự chủ trì của lãnh đạo Quốc hội tại Hội trường Diên Hồng. 

Được biết, đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV của Đảng đoàn Quốc hội và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, năm 2024 của Quốc hội, cho thấy những năm tới và trong cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Quốc hội sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung và ban hành mới nhiều đạo luật liên quan đến NLĐ và tổ chức Công đoàn.