Tuyên truyền các chính sách mới dành cho người lao động

Ngọc Chuẩn - Vũ Kiên 07:32, 01/07/2023

Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) vừa phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tuyên truyền về chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm xã hội (BHXH) và pháp luật quản lý lao động, lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Tham dự có gần 200 đại biểu thuộc các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Cục Việc làm phổ biến các nội dung về chính sách BHTN.
Đại diện Cục Việc làm phổ biến chính sách về bảo hiểm thất nghiệp.

Tại Hội nghị, đại diện Cục Việc làm và Vụ BHXH (BHXH Việt Nam) đã phổ biến các nội dung về chính sách BHTN và tình hình thu - chi, quản lý quỹ BHTN; cập nhật những chính sách mới về BHXH cho người lao động; quy định của pháp luật về quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam...

Một số vướng mắc trong thực hiện chế độ BHTN, BHXH và chính sách mới cũng được các đại biểu thảo luận, nêu ý kiến, kiến nghị và được đại diện Cục Việc làm, Vụ BHXH giải đáp thỏa đáng; đồng thời tiếp thu, cam kết sẽ chuyển kiến nghị đến cấp có thẩm quyền nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách dành cho người lao động.


Từ khóa:

chính sách

người lao động