Tuyên truyền Quy hoạch tỉnh gắn với nhiệm vụ kinh tế - xã hội

Duy Phương 12:33, 26/05/2023

Đây là yêu cầu của đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Hội nghị Báo cáo viên thường kỳ tháng 5, được tổ chức sáng 26-5.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Vũ Duy Hoàng định hướng nội dung tuyên truyền tới đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh.
Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Duy Hoàng định hướng công tác tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh.

Theo đó, định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên bám sát nội dung các tài liệu liên quan, các chuyên đề được thông tin tại Hội nghị và tình hình thực tiễn để tổ chức tuyên truyền tại đơn vị, địa phương đảm bảo chính xác, kịp thời, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Trong đó, tập trung tuyên truyền một số nội dung về: Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII; Quy hoạch tổng thể quốc gia và Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tiến độ triển khai các chương trình, dự án quan trọng; công tác cải cách hành chính; kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024; kết quả, thành tích thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32, trong đó có đóng góp của các vận động viên Thái Nguyên; Tháng hành động vì trẻ em; kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam”, nhất là kết quả Hội thảo khoa học “Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam với khát vọng xây dựng tỉnh Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc và thân thiện”...

Trước đó, các đồng chí báo cáo viên đã được nghe thông tin về kết quả Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII; các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính, bảo hiểm xã hội, giáo dục - đào tạo, đặc biệt là kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua, hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)…