Bồi dưỡng kiến thức về bảo đảm an toàn thông tin

Thu Hà 14:36, 07/09/2023

Trong hai ngày 7 và 8-9, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên phối hợp với Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức chương trình bồi dưỡng, tập huấn kiến thức và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Học viên tham gia lớp tập huấn.
Học viên tham gia lớp tập huấn.

Gần 100 người là cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số, triển khai, vận hành hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị, thành viên đội ứng cứu và xử lý sự cố an ninh mạng trên địa bàn tỉnh tham gia lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, học viên được bồi dưỡng các kiến thức gồm: Chính sách, quy định pháp luật về bảo vệ hệ thống thông tin mạng; kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác bảo đảm an toàn thông tin cho cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, an toàn thông tin.

Học viên cũng được hướng dẫn và thực hành các kỹ năng về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và duy trì, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thông tin.

Lớp tập huấn nhằm góp phần nâng cao kiến thức, năng lực cho cán bộ phụ trách công nghệ thông tin về bảo đảm an toàn thông tin và ứng phó sự cố cho các hệ thống công nghệ thông tin của tỉnh Thái Nguyên.