“Nuôi dưỡng mầm xanh”
“Nuôi dưỡng mầm xanh”
Đó là chương trình được Công ty TNHH Khai thác Chế biến khoáng sản Núi Pháo phối hợp với Trường Tiểu học Tân Linh (Đại Từ) tổ chức ngày 6-2, với hơn 500 học sinh của Trường tham gia. 
Xem thêm