Masan High-Tech Materials: “Giảm thiểu - Tái sử dụng - Tái chế” trong hành trình phát triển bền vững
Masan High-Tech Materials: “Giảm thiểu - Tái sử dụng - Tái chế” trong hành trình phát triển bền vững
Là doanh nghiệp tiên phong trong việc thực thi các sáng kiến bền vững, Masan High-Tech Materials đã và đang tạo ra những bước tiến lớn trong việc thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn, trong bối cảnh các ngành công nghiệp toàn cầu hướng tới công nghệ xanh.
Xem thêm