Công ty Núi Pháo vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên
Công ty Núi Pháo vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên
Ngày 26-1, Công ty TNHH Khai thác Chế biến khoáng sản Núi Pháo nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên bởi những nỗ lực vượt bậc trong sản xuất và kinh doanh, cùng với những đóng góp tích cực cho cộng đồng và địa phương.
Xem thêm