Samsung Thái Nguyên: Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới
Samsung Thái Nguyên: Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới
Gần 80 đoàn viên, thanh niên đã tình nguyện dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải, làm sạch môi trường, phát quang bụi rậm.
Xem thêm