Hiến máu tình nguyện “Chung dòng máu Việt năm 2024”.
Hiến máu tình nguyện “Chung dòng máu Việt năm 2024”.
Ngày 28-2, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Chung dòng máu Việt năm 2024”.
Xem thêm