BÁO THÁI NGUYÊN - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MIỀN NÚI: Thống nhất nội dung hợp tác truyền thông
BÁO THÁI NGUYÊN - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MIỀN NÚI: Thống nhất nội dung hợp tác truyền thông
Chiều 14/10/2021, Báo Thái Nguyên có buổi làm việc với Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Nông thôn Miền núi nhằm thống nhất chương trình hợp tác truyền thông và tiếp nhận kinh phí hỗ trợ thực hiện chuyển đổi số.
Xem thêm