Nhà máy cán thép Lưu Xá: Nỗ lực về đích sớm kế hoạch năm
Nhà máy cán thép Lưu Xá: Nỗ lực về đích sớm kế hoạch năm
Năm 2024, Nhà máy Cán thép Lưu Xá đặt mục tiêu đạt sản lượng thép cán 70.000 tấn (bằng 70% kế hoạch đề ra và bằng hơn 87,5% kết quả năm 2023). Tính đến cuối tháng 6, sản lượng thép cán của Nhà máy đã đạt mức 69.135 tấn (bằng gần 99% kế hoạch năm).
Xem thêm