Nhà máy Cán thép Lưu Xá: Nỗ lực tìm điểm sáng trong năm mới
Nhà máy Cán thép Lưu Xá: Nỗ lực tìm điểm sáng trong năm mới
Năm 2023, Nhà máy Cán thép Lưu Xá (Công ty CP Gang thép Thái Nguyên) đặt mục tiêu sản xuất và tiêu thụ trên 100 nghìn tấn thép cán các loại, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 376 tỷ đồng, bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động... 
Xem thêm