Nam Hòa nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm môi trường
Nam Hòa nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm môi trường
Trước thực trạng ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống của người dân ở xã Nam Hòa (Đồng Hỷ), các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện và địa phương đã vào cuộc quyết liệt xử lý. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân (chủ nguồn thải) được đẩy mạnh nên tình trạng ô nhiễm môi trường không khí, nguồn nước ở Nam Hòa đã có chuyển biến rõ rệt…
Xem thêm