Khuyến khích thi đua sản xuất ở TNG
Khuyến khích thi đua sản xuất ở TNG
Chỉ tính riêng cấp Công ty, từ đầu năm 2021 đến nay, Công ty TNG đã chi gần 3 tỷ đồng để khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Hoàn thành sớm kế hoạch doanh số, doanh thu tháng; có sáng kiến...
Xem thêm